پاکت های بسته بندی / پاکت پووچ

پاکت های بسته بندی استریل به نوعی از بسته بندی گفته میشود که برای استریل کردن وسایل کوچک و سبک به اندازه مشخص استفاده
میشود.در این نوع بسته بندی معمولا سه طرف آن دوخته شده و طرف چهارم بوسیله چسب تعبیه شده بر روی خود پاکت بسته میشود و یا با دستگاه سیل دوخت میشود .


سایز های پاکت های بسته بندی استریل :

 

9cm*16cm

7.5cm * 26cm

9cm * 26cm

15cm * 26cm

20cm * 36cm

25cm * 40cm

30cm * 45cm