رول های بسته بندی بخار و اتیلن اکساید (وی پک)

رول های بسته بندی استریل ، کاغذ هایی از جنس پلیمری هستند
که از یک لایه نایلون )فیلم( تشکیل شده است ، بخش کاغذی آن در
شرایط استریل اتوکلاو به دلیل تخلخل موجود در کاغذ اجازه ورود عامل
استریل کننده را میدهد و محتوی پک استریل میشود .
طول تمامی رول ها 200 متر میباشد و عرض آنها به شرح زیر است .


5cm * 200m

7.5cm * 200m

10cm * 200m

15cm * 200m

20cm * 200m

25cm * 200m

30cm * 200m

35cm * 200m

40cm * 200m

45cm * 200m

50cm * 200m

55cm * 200m

60cm * 200m